Kącik języka angielskiego

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy z językiem angielskim. 
Utrwalimy poznane słownictwo o wiośnie, oraz nauczymy się kilku nowych słówek.

Rodziców prosimy o czytanie wyrazów po angielsku ( wymowa została podana w nawiasie), a dzieci powtarzają i pokazują słowa na obrazku.

Spring ( spring) – wiosna
Flowers ( flałes) – kwiaty
Bird ( berd) – ptak
Bee ( bii) – pszczoła
Tree ( tri ) – drzewo
Sun ( san) – słońce
Daisy ( dejzi) – stokrotka
Tulip ( tulip ) – tulipan

Let’s learn a poem about Spring
Nauczmy się wiersza o wiośnie

Spring is here, ( spring is hir) – Wiosna jest tutaj
Spring is here. ( spring is hir) – Wiosna jest tutaj

Goodbye snow, ( gudbaj snoł) – żegnamy się ze śniegiem
Flowers grow. ( flałers groł) – kwiaty rosną

Birds and bees, ( berds end biis ) – ptaki i pszczoły
Leaves on trees. ( liws on tris ) – liście na drzewach

Hello Spring, ( heloł spring) – Witaj wiosno
Hello Spring. ( heloł spring) – Witaj wiosno

Let’s learn another song about spring ( Nauczmy się kolejnej piosenki o wiośnie).

It’s Spring Time Song

It is spring time, – Nadszedł czas wiosny
spring time again – wiosna przyszła ponownie
the flowers, the birds, – kwiaty, ptaki
it’s sunny again – jest znów słonecznie
It is spring time, – Nadszedł czas wiosny
spring time again – wiosna przyszła ponownie
the kites and the bees – latawce i pszczoły
are in the air – są w powietrzu
It isn’t cold now, – nie jest już zimno
let’s got to play – chodźmy się pobawić
daisies and tulips, – stokrotki i tulipany
the sun is up – słońce jest w górze
the sun is here! – słońce jest tutaj !

Are you ready for the next song ?
Jesteście gotowi na kolejną piosenkę?
🙂

Zapraszam do słuchania i oglądania piosenki o pszczółkach. Podczas słuchania, licz pszczółki pokazując odpowiednią liczbę paluszków.

The Bees Go Buzzing

The bees go buzzing one by one. ( Pszczółki lecą bzyczecz jedna za drugą )
Hoorah! Hoorah!                          ( Hura! Hura! )
The bees go buzzing one by one. ( Pszczółki lecą bzyczecz jedna za drugą )
Hoorah! Hoorah!                          ( Hura! Hura! )
The bees go buzzing one by one. ( Pszczółki lecą bzyczecz jedna za drugą )
The little one stops to have some fun. ( Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby się pobawić)
And they all go flying high, in the sky. ( I wszystkie lecą wysoko do nieba )
To go back, to their hive.                       ( Aby wrócić do swojego ula )
Buzz, buzz, buzz.

W piosence w kolejnych wersach zmienia się ilość pszczółek oraz czynności :

One by one zmienia się na :
-two by two (The little one stops to sing a tune)- Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby zaśpiewać
-three by three ( The little one stops to scratch her knee)-  Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby podrapać się po kolanie.
-four by four – ( The little one stops to sing once more ) Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby jeszcze raz zaśpiewać
-five by five – ( The little one stops to exercise)  Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby poćwiczyć
-six by six – ( The little one stops to make a wish ) Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby pomyśleć życzenie
-seven by seven- ( The little one stops to ask directions ) Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby spytać o drogę
-eight by eight – ( The little one stops to pollinate ) Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby zapylić
-nine by nine – ( The little one starts to fall behind ) Jedna mała pszczółka zostaje w tyle
-ten by ten –  ( The little one stops to shout, „The End” ) Jedna mała pszczółka zatrzymuje się, aby krzyknąć : „Koniec”


Dodatkowo dostępne są materiały do druku ( jeżeli jest taka możliwość w domu).

1- Colour by number ( Pokoloruj obrazek według kodu)

2 Count and write the number ( Policz pszczółki po angielsku i wpisz odpowiednią liczbę )

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy z językiem angielskim.  Poznamy słownictwo związane z wiosną.

Rodziców prosimy o czytanie wyrazów po angielsku ( wymowa została podana w nawiasie), a dzieci powtarzają i pokazują słowa na obrazku.

Spring ( spring) – wiosna
Bluebird ( bluberd) – ptak ( drozd)
Bee ( bii) – pszczoła
Ladybug ( lejdibag ) / Ladybird ( lejdiberd) – biedronka
Butterfly ( bateflaj) – motyl
Frog ( frog )- żaba

Listen to the song
Posłuchaj piosenki
:

W trakcie słuchania, tańcz w rytm piosenki, naśladując te zwierzęta, jak na filmie:

  • flap your wings ( flap jo łings) – macha skrzydłami
  • walk ( łok) – maszeruj
  • jump ( dżamp) – skacz

Lyrics ( Słowa piosenki )
Spring is here. – wiosna jest tutaj
Spring is here. – wiosna jest tutaj
How do you think I know? – jak myślisz, skąd wiem?
I just saw a bluebird. – właśnie zobaczyłem niebieskiego ptaka
That is how I know. – stąd właśnie wiem.
Spring is here. – wiosna jest tutaj
Spring is here. – wiosna jest tutaj
How do you think we know? – jak myślisz, skąd wiemy?
We just saw a bluebird – właśnie zobaczyliśmy niebieskiego ptaka
that is how we know. – stąd właśnie wiemy.

Do the bird walk – Maszeruj jak ptak
and strut your thing. – Rob to jak umiesz najlepiej
Do the bird walk – Maszeruj jak ptak
and flap your wings. – Machaj skrzydłami
Do the bird walk – Maszeruj jak ptak
do anything-  Rób cokolwiek
and look around for another sign of spring. – I rozglądaj się za kolejnymi oznakami wiosny

W następnych wersach zmieniają się tylko nazwy zwierzątek:
bee,
ladybug,
butterfly,
frog (use jump ) – używamy słowa Jump

Zapamiętaj nazwy zwierząt, jakie wystąpiły w piosence oraz nazwę aktualnej pory roku (spring- wiosna).
Proponowane zabawy utrwalające słownictwo z piosenki:
(Jeżeli jest możliwość wydrukowania obrazków )

Gra 1

Wskazywanie obrazka
Rodzic rozmieszcza ilustracje zwierząt występujących w tekście piosenki w różnych miejscach pokoju. Podczas słuchania nagrania piosenki dziecko podchodzi do tego obrazka, o którym jest mowa w danym momencie i wskazuje ilustrację ręką, jednocześnie głośno wypowiada słowo.
Na początku osłuchiwania się z piosenką rodzic pokazuje ilustrację

Gra 2

Memory
Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje po 2 obrazki z każdym zwierzęciem z piosenki, wycina je tworząc karty do gry w memory. Pomieszane karty rozkłada na stole lub dywanie obrazkiem do dołu. Zadaniem dziecka jest odszukać parę takich samych obrazków. WAŻNE: za każdym razem, gdy dziecko odkrywa jeden obrazek- nazywa go po angielsku.
Jeśli dziecko nie znajdzie pary- odkłada obrazki w to samo miejsce. Jeśli znajdzie- zabiera parę.
Kolejnej pary szuka następna osoba. Wygrywa ten, kto znajdzie najwięcej par.

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!

Zapraszam do poznania słów w języku angielskim. Dzisiaj poznamy nazwy pojazdów!

Poniżej znajdziecie obrazki przedstawiające różne pojazdy. Poproście rodziców, aby przeczytali Wam ich nazwy. Powtórzcie je po angielsku.

Car ( kaa)- samochód
Bike ( bajk)- rower
Boat ( bołt)- łódka
Train ( trejn)- pociąg
Airplane ( erplejn)- samolot

Zapraszam do wysłuchania piosenki: „Driving in my car”.
Podczas słuchania i śpiewania piosenki, wyobraźcie sobie ze podróżujecie tymi środkami transportu. Naśladujcie te pojazdy.

Driving in my car. – Jadę moim samochodem
Vroom vroom vroom.
Driving in my car.- Jadę moim samochodem
Vroom vroom vroom.
Driving very fast.- Jadę bardzo szybko
Vroom vroom vroom.
Driving very slow.- Jadę bardzo wolno
Vroom vroom vroom.
I like driving.- Lubię jeźdźić
Driving in my car.- Jeździć moim samochodem
Riding on my bike.- Jadę na moim rowerze
Pedal pedal pedal.
Riding on my bike.- Jadę na moim rowerze
Pedal pedal pedal.
Riding very fast- Jadę bardzo szybko
Pedal pedal pedal.
Riding very slow- Jadę bardzo wolno
Pedal pedal pedal.
I like riding, – Lubię jeźdźić
Riding on my bike- Jeździć moim rowerem
Rowing in my boat,- Wiosłuję w mojej łódce
Splash splash splash,
Rowing in my boat, – Wiosłuję w mojej łódce
Splash splash splash,
Rowing very fast- Wiosłuję bardzo szybko
Splash splash splash,
Rowing very slow.- Wiosłuję bardzo wolno
Splash splash splash.
I like rowing.- Lubię wiosłować
Rowing in my boat. – Wiosłować w mojej łódce
Riding on my train. – Jadę moim pociągiem
Choo, choo, choo.
Riding on my train. – Jadę moim pociągiem
Choo, choo, choo.
Riding very fast.- Jadę bardzo szybko
Choo, choo, choo.
Riding very slow.- Jadę bardzo wolno
Choo, choo, choo.
I like riding.- Lubię jeźdźić
Riding on my train.- Jeździć moim pociągiem
Flying in my airplane.- Latam moim samolotem
Whoosh whoosh.
Flying in my airplane.- Latam moim samolotem
Whoosh whoosh.
Flying very high.- Latam bardzo wysoko
Whoosh whoosh.
Flying very low. – Latam badzo nisko
Whoosh whoosh.
I like flying.- Lubię latać
Flying in my airplane.- Latać moim samolotem

Zachęcam do poznania kolejnych nazw pojazdów w języku angielskim.
Oglądajcie filmiki i powtarzajcie usłyszane słowa.

Dodatkowo dostępne są materiały do druku ( jeżeli jest taka możliwość w domu).

  1. Vehicles connect and colour (Połącz cienie pojazdów z odpowiednim obrazkiem. Pokoloruj napisy)

2. Transport- pojazdy (Wklej różne pojazdy na mapie miasta, Pokoloruj obrazek)

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!

Zapraszam do poznania kolejnych słów w języku angielskim. Dzisiaj poznamy nazwy zwierząt domowych!

Pets- zwierzęta domowe

Obejrzyj filmik, aby nauczyć się kolejnych słówek po angielsku. Poznasz kilka zwierzątek domowych. Powtarzaj usłyszane słowa po angielsku.

Poniżej znajdziesz obrazki przedstawiające zwierzątka domowe. Poproś rodzica, aby przeczytał Ci ich nazwy. Powtórz je po angielsku.

Cat- kot
Dog- pies
Rabbit- królik
Hamster- chomik
Guinea pig- świnka morska
Mouse- myszka
Budgie- papużka falista
Goldfish- złota rybka
Parrot- papuga
Turtle- żółw
Lizard- jaszczurka
Snake- wąż

Pobawcie się w zgadywanki. Rodzic mówi nazwę zwierzątka, a Ty postaraj się je odnaleźć: pokaż obrazek i powiedz słowo. Możecie się zamienić rolami: Ty również możesz dać zagadki rodzicom 🙂

Zapraszam do wysłuchania piosenki: „I have a pet”- Ja mam zwierzątko.

Podczas słuchania piosenki powtarzaj nazwy zwierząt oraz wysłuchaj jakie dźwięki one wydają (po angielsku nazywamy je troszkę inaczej).

Do you have a pet? – Czy Ty masz zwierząątko?
Yes, I have a dog.- Tak, ja mam psa.

I have a pet. – Mam zwierzątko.
He is a dog. – On jest psem.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”- I mówi „ Hał, hał hał …”

I have a cat. – Ja mam kota.
I have a pet. – Mam zwierzątko.
She is a cat. – Ona jest kotkiem.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”- I mówi „ Miał, miał, miał …”
I have a mouse. – Ja mam myszkę.
I have a pet.- Mam zwierzątko.
He is a mouse. – On jest myszką. And he says, “Squeak, squeak, squeak,squeak, squeak. Squeak squeak.” – i mówi „ Pi, pi pi …”

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.- Ja mam ptaszka.
I have a pet.- Mam zwierzątko.
He is a bird.- On jest plaszkiem.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”- I mówi „ Ćwir, ćwir, ćwir …”
I have a fish.- Ja mam rybę.
I have a pet.- Mam zwierzątko.
She is a fish.- Ona jest rybką.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.” – I mówi „Bul, bul bul …”
I have a lion.- Ja mam lwa.
A lion?!- Lwa?!
I have a pet.- Mam zwierzątko.
He is a lion.- On jest lwem.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.” – I mówi „Rrr, Rrr, Rrr…”

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!

Posłuchaj kolejnek piosenki: Do you have pets?

Odpowiedz na pytanie:

Do you have a pet? – Czy ty masz jakieś zwierzątko w domu? (Du ju hew e pet)
Yes, I have. I have a …- Tak, ja mam. Mam … ( Jes, Aj hew. Aj hew e … )
No, I haven’t. – Nie, ja nie mam. (Noł, Aj hewynt)

Zapraszam do wysłuchania kolejnej piosenki o zwierzątkach: This is my pet- oto moje zwierzątko. Podczas słuchania i śpiewania, naśladuj zwierzątka, tak jak dzieci.

My bird, it can, fly, it can fly, it can fly – Mój ptak, on potrafi latać
My dog, it can play, it can play, it can play- Mój pies, on potrafi bawić się.
My hamster, it can run, it can run, it can run – Mój chomik, on potrafi biegać
And look at my cat. – I popatrz na mojego kota
My cat likes to sleep. – Mój kot lubi spać.
My fish, it can swim, it can swim, it can swim – Moja ryba, ona potrafi pływać
My turtle, it can walk, it can walk, it can walk – Mój żółw, on potrafi chodzić
My rabbit, it can jump, it can jump, it can jump – Mój królik, on potrafi skakać
And look at my cat. -I popatrz na mojego kota
My cat likes to sleep. – Mój kot lubi spać.

Dodatkowo dostępne są materiały do druku (jeżeli jest taka możliwość w domu).

Obrazki do gry w Memory- szukanie par tych samych obrazków

Dopasuj zwierzątko do jego domku- Wytnij, przyklej, pokoloruj- podaj nazwy zwierząt po angielsku

Stwórz swoje akwarium- wytnij rybki, przyklej i pokoloruj. Policz rybki w swoim akwarium po angielsku.

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!

Zapraszam do poznania kolejnych słów w języku angielskim. Dzisiaj poznamy nazwy związane z placem zabaw.

Obejrzyj film i powtarzaj słowa po angielsku.

Playground- plac zabaw

bars( bars) –  barierki (play on the bars- bawić się na barierkach)
a jungle gym ( e dżangyl dzim) –małpi gaj  (play on the jungle gym- bawić się w małpim gaju)
monkey bars ( manki bars) – drabinki (play on the monkey bars- bawić się na drabinkach)
sandbox/ sandpit ( sandboks/ sandpit) – piaskownica ( play in the sandbox- bawić się w piaskownicy)
seesaw ( siso)– huśtawka( podparta na deskach) (play on the seesaw – bawić się na huśtawce)
slide( slajd) – zjeżdżalnia ( slide down the slide- zjeżdżać na zjeżdżalni)
swings ( słings)– huśtawki (swing on the swings- huśtać się na huśtwakach)
playground ( plejgrałnd)– plac zabaw ( play at the playground- bawić się na placu zabaw)

Popatrz na obrazek poniżej. Poproś rodzica, aby czytał nazwy urządzeń i przedmiotów na placu zabaw, spróbuj je powtórzyć. Następnie, pobawcie się w zgadywanki. Rodzic mówi dowolne słowo, a Ty postaraj się je odnaleźć: pokaż obrazek i powiedz słowo. Możecie się zamienić rolami: Ty również możesz dać zagadki rodzicom 🙂

Song 1 (piosenka 1)

The playground is where – plac zabwa jest tam gdzie
we jump in the air. – skaczemy wysoko w powietrze
Remember to play fair, – pamiętaj, aby bawić się ładnie
and care and share! – troszczyć się i dzielić x2

Mery-go round goes round and around- karuzeka się kręci wkoło i dookoła
Stand on both feet- stań obiema stopami
And don’t look down!- i nie patrz w dół!
Monkey bar monkey bar, ohh ohh ahh ahh!- drabinki, drabinki u u a a!
Be a monkey, swing from bar to bar- bądzć małpką, huśtaj się od poręczy do poręczy

The playground is where – plac zabwa jest tam gdzie
we jump in the air. – skaczemy wysoko w powietrze
Remember to play fair, – pamiętaj, aby bawić się ładnie
and care and share! – troszczyć się i dzielić x2

Swing, swing, swing- huśtaj się, huśtaj się, huśtaj się
Fly without wings- leć bez skrzydeł
Kick forward and tuck it back- pchnij nogi do przodu i podwiń je do tyłu
For a higher swing- aby huśtać się wyżej
Slide the slide- zjedź na zjeżdżalni
Feel the glide- poczuj ślizg
Hands up in the air- wznieś ręce do góry
For a thrilling ride!- na emocjonującą przejażdżkę!

The playground is where – plac zabwa jest tam gdzie
we jump in the air. – skaczemy wysoko w powietrze
Remember to play fair, – pamiętaj, aby bawić się ładnie
and care and share! – troszczyć się i dzielić x2

Song 2 (Piosenka 2)

Let’s go to the playground, playground, playground – chodźmy na plac zabaw, plac zabaw, plac zabaw
Let’s go to the playground, – chodźmy na plac zabaw,
come on and play – no dalej, pobawmy się
Let’s go to the playground, playground, playground
Let’s go to the playground,
come on and play

Let’s skip, skip- poskaczmy z nogi na nogę, poskaczmy z nogi na nogę
Swing, swing – pohuśtajmy się, pohuśtajmy się
Jump and play – Podskocz i baw się
Skip, skip – skacz z nogi na nogę, skacz z nogi na nogę,
Swing, swing – huśtaj się, huśtaj się
Jump and play – skacz i baw się

Exercise

Jeśli jest możliwość, wydrukujcie obrazek przedstawiający plac zabaw. Pokolorujcie go, zgodnie z opisem pod obrazkiem.

Have fun Everyone! – Bawcie się dobrze!

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!

Zapraszamy wszystkich do poznania kolejnych wyrazów w języku angielskim. Nauczymy się nazw czynności wykonywanych codziennie.

Daily Activities- things we do every day ( Czynności, które wykonujemy codziennie)

Listen and reapet phrases you hear in the video ( Posłuchaj i powtarzaj zwroty usłyszane na filmie)

take a shower ( tejk e szałe)- brać prysznic
eat breakfast ( it brekfest)- jeść śniadanie
brush my hair ( brasz maj he)- czesać włosy
brush my teeth ( brasz maj tif) – myć zęby
wash my face ( łosz maj fejs)- myć twarz
take a bath ( tejk e baf)- brać kąpiel
read a book ( rid e buk)- czytać książkę
wash my hands ( łosz maj hends)- myć ręce
do homework ( du homłork)- odrabiać pracę domową
take a bath ( tejk e baf)- brać kąpiel
go to bed ( goł tu bed)- iść spać

Game – gra

Zagrajcie z rodzicami bądź z rodzeństwem w grę „Kalambury”. Jedna osoba pokazuje czynność, a druga powinna ją odgadnąć. Oczywiście, starajcie się nazywać czynności po angielsku!

Song

Zapraszam do pierwszej piosenki: What do you do every day? Co robisz każdego dnia ?
W trakcie słuchania, zachęcam do powtarzania słów piosenki oraz pokazywania czynności.

Every day! ( ewri dej ) – każdego dnia!
Every day! ( ewri dej ) – każdego dnia!
What do you do every day? ( łot du ju du ewri dej?) – co robisz każdego dnia ?
I take a bath. I take a bath. I take a bath every day- ( Aj tej e baf ewri dej) – biorę kąpiel każdego dnia
I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth every day-( Aj brasz maj tif ewri dej) – myję zęby każdego dnia
I ride a bike, I ride a bike, I ride a bike every day-( Aj rajd e bajk ewri dej) -jeżdżę rowerem każdego dnia
I go to bed, I go to bed, I go to bed every day- ( Aj goł tu bed ewri dej)- chodzę spać każdego dnia

Zapraszam do kolejnej zabawy „Freeze”
Posłuchaj piosenki. Spróbuj śpiewać i pokazywać czynności. Ale uwaga! Gdy usłyszysz słowo FREEZE musisz na chwilę „ zamarznąć”!

Wash your face, wash, wash, wash (x3) – umyj swoją twarz, umyj, umyj, umyj
And freeze! – i zamarznij !
Brush your teeth, brush, brush, brush (x3) – umyj swoje zęby, umyj, umyj, umyj
And freeze!- i zamarznij !
jump (x8) – podskocz
Freeze! – zamarznij
Run (x8) – biegnij
Freeze! – zamarznij
Wash your hands, wash, wash, wash (x3) – umyj swoje ręce, umyj, umyj, umyj
And Freeze! i zamarznij !
Comb your hair, comb, comb, comb (x3) – uczesz swoje włosy, uczesz, uczesz, uczesz
And Freeze! i zamarznij !
Jump (x8) Freeze! – Podskocz ! Zamarznij
Run (x8) Freeze! – Biegnij ! Zamarznij
spin (x8) Freeze!- Kręć się! Zamarznij
Up, up, up, up, freeze! – W górę, górę górę, górę! Zamarznij

Have fun everyone! – Bawcie się dobrze !

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!​

Zapraszamy wszystkich do poznania kolejnych wyrazów w języku angielskim. Nauczymy się nazw dzikich zwierząt mieszkających z Zoo.

Obejrzyjcie filmik prezentujący zwierzęta. Powtarzajcie ich nazwy po angielsku.

Poniżej znajdują się obrazki i nazwy dzikich zwierząt

Elephant ( elefant ) – słoń
Kangaroo ( kangaru ) – kangur
Monkey ( manki ) – małpa
Penguin ( pengłin ) pingwin
Polar bear ( pola bee ) – niedźwiedź polarny
Snake ( snejk ) – wąż
Lion ( lajyn ) – lew
Giraffe ( dziraf ) – żyrafa
Hippo ( hipoł) – hipopotam
Tiger ( tajge ) – tygrys
Zebra ( zebra ) – zebra
Crocodile ( krokodajl ) – krokodyl

Zabawa:
Poproś rodzica, aby wymieniał nazwy zwierzątek po angielsku a Ty postaraj się odnaleźć je na obrazkach. Możecie też zamienić się rolami.

Posłuchaj piosenki!
Listen to the song

Zapraszam do wysłuchania piosenki „ Let’s go to the ZOO” (Chodźmy do ZOO). Dowiemy się, co robią zwierzęta. Możesz je naśladować i poruszać się tak jak one.

– Stomp like elephants ( stopm lajk elefants ) – tup jak słonie
– Swing like monkeys ( słing lajk mankis )– huśtaj się jak małpki
– Waddle like penguins ( ładyl lajk pengłins ) – chodź kiwając się jak pingwiny
– Slither like snakes ( slider lajk snejks ) – pełzaj jak węże
– Swim like polar bears ( słim lajk pola bers ) – pływaj jak niedźwiedzie polarne

Zapraszam do kolejnej piosenki -”Jungle Animals Song”

Gdybyś mógł /mogła zamienić się w dzikie zwierzę, kim chciałbyś / chciałabyś być?
W trakcie słuchania piosenki naśladuj zwierzątka.

– If you want to be a tiger, growl out loud – Grrr Grrr ( if ju łont tu bi e tajger, grałl ałt lałd) – Jeśli chcesz być tygrysem warknij głośno Grrr Grrr
– If you want to be an elephant, swing your trunk ( if ju łont tu bi en elefant, słing jor trank) – Jeśli chcesz być słoniem, zakołysz swoją trąbą
– If you want to be a crocodile, go snap snap ( if ju łont tu bi e krokodjl, goł snap snap)- Jeśli chcesz być krokodylem, trzaśnij pyszczkiem
– If you want to be a monkey, jump up high ( if ju łont tu bi e manki, dżamp ap haj)- Jeśli chcesz być małpką, podskocz wysoko
– If you want to be a giraffe, stretch up tall ( if ju łont tu bi e dziraf, strecz ap tol)- Jeśli chcesz być żyrafą, wyciągnij się w górę
– If you want to be a hippo, stomp your feet ( if ju łont tu bi e hipoł, stomp jor fit) – Jeśli chcesz być hipopotamem, tupnij stopami

Materiały do pobrania

Dodatkowo dostępne są materiały do druku (jeżeli jest taka możliwość w domu).

Gra Memo – karty z obrazkami dzikich zwierząt (drukujemy, wycinamy, kolorujemy i gramy: szukamy 2 takie same zwierzątka, starając się nazywać je po angielsku)

Kolorowanka- Animals (dodatkowo – posłuchaj i ponumeruj zwierzęta)

Have fun everyone!
Bawcie się dobrze!

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!​

Zapraszam nasze przedszkolaki do powtórzenia słów i piosenek poznanych na zajęciach języka angielskiego. Poniżej znajdują się linki do słówek oraz piosenek, które razem śpiewaliśmy.
Zachęcam dzieci, aby powtarzały po angielsku usłyszane słowa ( prezentacja słownictwa z danego tematu znajduje się w linkach- Words ( słówka), a następnie przypomnijcie sobie nasze piosenki. Zachęcam do wspólnego śpiewania. Mam nadzieje, że będziecie się świetnie bawić.

Have fun everyone!

Colours- Kolory

Words (Słówka)

Songs (piosenki)

Rainbow Colors Song
I See Something Blue
I See Something Pink

Actions (czynności)

Words (Słówka)

Songs (piosenki)

We All Fall Down
Walking Walking

Numbers (liczby)

Words (Słówka)

Counting 1-10
Counting 1-20

Songs (piosenki)

Seven steps
Counting bananas

Weather (pogoda)

Words (słówka)

Songs (piosenki)

How’s the weather?
What’s the weather like today?
The Eensy Weensy Spider

Toys (zabawki)

Feelings and emotions (uczucia i emocje)

Words (Słówka)

Songs (Piosenki)

If you’re happy

Body (ciało)

Words (Słówka)

Songs (piosenki)

Head, shoulders, knees and toes
How may fingers?
Here’s my mouth
Head up, head down

My house (mój dom)

Words (Słówka)

Family (rodzina)

Songs (piosenki)

Finger family song
Baby shark
Rain, rain go away!

Clothes (ubrania)

Words (Słówka)

Songs (piosenki)

Put on your shoes

Opposites (przeciwieństwa)

Songs (piosenki)

Open, shut them 1
Open, shut them 2
Open, shut them 3

Vegetables (warzywa)

Vegetable song

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!​

Zapraszamy do zabawy z kolejnymi słówkami w języku angielskim. Poznamy słownictwo związane z jedzeniem!

Food – jedzenie

Na początek przypomnijmy sobie nazwy kilku warzyw.

Rodziców prosimy o czytanie słów po angielsku ( wymowa została podana w nawiasie), a dzieci powtarzają słowo i pokazują obrazek.

tomato – pomidor (tomatoł)
carrot- marchewka (karyt)
potato- ziemniak (potejtoł)
onion- cebula (anion)
beans- fasola (bins)

Zapraszamy Was teraz do obejrzenia krótkiej historii o smoku Gogo, który wraz z przyjaciółmi wybrał się do supermarketu na zakupy.
Podczas oglądania filmu powtarzaj usłyszane nazwy warzyw.

Film :
English for Children – Gogo adventure with English Unit 11

W filmie pojawiają się zwroty:

What’s that ?- co to jest ?
It’s a supermarket- to jest supermarket
I like … – ja lubię
I don’t like … – ja nie lubię …
I’m sorry – przepraszam

A teraz czas abyśmy poznali kolejne słowa.

Eggs- jajka ( egz)
Bread- chleb ( bred)
Rice- ryż (rajs)
Cake – ciasto, tort ( kejk)
Apple- jablko ( apyl)
Cheese – ser ( czis)
Chicken- kurczak ( cziken)
Fish- ryba ( fisz)
Salad – sałatka ( salad )
Sandwich – kanapka ( sendłicz)
Banana- banan ( banana)
Spaghetti- spagetti ( spageti)
Ice cream- lody ( ajs krim)
(Apple/ Orange ) juice- sok ( jabłkowy/ pomarańczowy ) (dżus)
Cookies/ Biscuits – ciasteczka ( kukis/ biskits)

It’s time to listen and sing a song!
Czas abyśmy posłuchali i zaśpiewali piosenkę!

Posłuchaj piosenki
Postaraj się zaśpiewać razem z Gogo!

Zwtory występujące w piosence:
What do you like ?- co ty lubisz ?
I like cake- ja lubię ciasto
I like bread- ja lubię chleb
Następnie, powiedz co lubisz, odpowiadając na pytanie.
Answer the question: Do you like … ? – czy lubisz … ?
Gdy pojawi się obrazek z jedzeniem ( np. cake) odpowiedz na pytanie zgodnie z prawdą:
Do you like cake?
Yes! I like cake. – tak, lubię ciasto ( jes, aj lajk kejk)
No! I don’t like cake.- nie, nie lubię ciasta ( noł, aj dont lajk kejk)

Piosenka – What do you like

Game – gra
Pobaw się z rodzicami i rodzeństwem. Zadawajcie sobie wzajemnie pytanie:
Do you like …? – czy ty lubisz ?
Sprawdźcie, czy lubicie to samo 🙂

Have fun!
Miłej zabawy!

Zapraszamy do zabawy z kolejnymi słówkami w języku angielskim. Poznamy słownictwo związane z Wielkanocą.

It’s Easter time!

Rodziców prosimy o czytanie słów po angielsku ( wymowa została podana w nawiasie), a dzieci powtarzają słowo i pokazują obrazek.

Easter – Święta Wielkanocne (ister)
Easter Bunny- zajączek (ister bani)
Easter eggs- pisanki (ister egz)
Basket- koszyczek (basket)
Chick- kurczątko (czik)
Lamb- baranek (lam)

1. Listen to the song – posłuchajcie piosenki

TEN EASTER BUNNIES SONG

1 little, 2 little, 3 easter bunnies, ( 1 mały, 2 małe, 3 zajączki wielkanocne)
4 little, 5 little, 6 easter bunnies ( 4 małe, 5 małych, 6 zajączków wielkanocnych)
7 little, 8 little 9 little 10 easter bunnies hopping all around! (7 małych, 8 małych, 9 małych, 10 zajączków skaczą wszędzie dookoła)
hop hop hop STOP! (podskocz, podskocz, podskocz STOP)
hop hop hop STOP!
hop hop hop STOP!
hop hop STOP!

Następnie w piosence zmieniają się czynności:

running all around– biegają wszędzie dookoła
run run run STOP! ( biegnij, biegnij, biegnij STOP)
walking all around– chodzą/ maszerują wszędzie dookoła
walk walk walk STOP! ( maszeruj, maszeruj, maszeruj STOP
skipping all around! ( przeskakują z nóżki na nóżkę wszędzie dookoła)
skip skip skip STOP! ( przeskocz, przeskocz, przeskocz STOP

2. Let’s play
Pobawmy się razem z króliczkami.
Podczas ponownego słuchania piosenki, wykonuj te same czynności co nasze wesołe króliczki. Nie zapomnij liczyć po angielsku 🙂

3. Listen to the song
Posłuchajcie kolejnej piosenki

There is a rabbit with a pink nose, ( Jest króliczek z różowym noskiem)
floppy ears ( opadającymi uszkami)
and a fluffy tail ( I puszystym ogonkiem)
and Bunny is his name-O ( a Bunny to jego imię)
B-U-N-N-Y ( bi-ju-en-en-łaj)
B-U-N-N-Y ( bi-ju-en-en-łaj)
B-U-N-N-Y ( bi-ju-en-en-łaj)
and Bunny is his name-o ( i Bunny to jego imię)

Następnie, w każdej kolejnej zwrotce nie wymawiamy kolejnych literek B U N N Y– w zamian, klaskamy w dłonie.
(clap) U-N-N-Y ( klaśnij – ju-en-en-łaj )
(clap) (clap) N-N-Y ( klaśnij- klaśnij-en-en-łaj )
(clap) (clap) (clap) N-Y ( klaśnij- klaśnij- klaśnij -en-łaj )
(clap) (clap) (clap) (clap)-Y ( klaśnij – klaśnij – klaśnij – klaśnij – łaj )
(clap) (clap) (clap) (clap) (clap) ( ( klaśnij – klaśnij – klaśnij – klaśnij – klaśnij )

Spróbuj zaśpiewać piosenkę pokazując gdy słyszysz w piosence:
pink nose– dotknij swojego noska
floppy ears– udawaj, że wyrosły Ci zabawne, dlugie i opadające uszy
fluffy tail– zwiń swoją rączkę w piąstkę i udawaj że masz puszysty ogonek- tak jak króliczek.

Dodatkowo dostępne są materiały do druku ( jeżeli jest taka możliwość w domu).
Easter -fun 1 – Znajdź i pokoloruj 2 takie same koszyczki.
Easter -fun 2 – Pokoloruj obrazek według kodu.
Easter -fun 3 – Pomóż dziewczynce znaleźć ukryte pisanki. Nie zapomnij policzyć ich po angielsku.
Easter -fun 4 – Znajdź 12 ukrytych pisanek.
Easter -fun 5 – Znajdź 8 różnic.

Have fun everyone!
Bawcie się dobrze !

Materiały do pobrania

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy z językiem angielskim.
Poznamy nazwy zwierząt mieszkających na farmie.

Sheep- owca (szip)
Chicken- kurczak (czikyn)
Goat- kozioł (gołt)
Cow- krowa ( kał)
Duck- kaczka (dak)
Mouse- mysz (małs)
Pig- świnka (pig)
Horse- koń (hors)
Rooster- kogut (ruste)

Rodziców prosimy o czytanie nazw zwierzątek po angielsku ( wymowa została podana w nawiasie), a dzieci powtarzają i pokazują zwierzątko na obrazku.

Obrazek można wydrukować i pokolorować zwierzątka.

Listen to the songs Posłuchaj piosenek

Zapraszamy do posłuchania  piosenek o zwierzątkach.

1. Old MacDonald had a farm 1

Pig – oink  (ojnk)
duck – quack  (kłak )
horse – neigh  (neej)
sheep – baaa  (baa)
cow – moo  (muu)
turkey (indyk) – gobble-gobble ( gabyl-gabyl)

2. Old MacDonald had a farm

Cow- moo  (muu)
Horse- neigh  (neej)
Pig- oink  (ojnk)
Sheep-  baaa  (baa)
Duck- quack  (kłak )
Rooster- cock-a-doodle-doo. (ka-ka-dudyl-du)

Let’s play. Pobawmy się.

Zabawa 1

What animal is it?

Zaproś do zabawy rodziców albo rodzeństwo. Na zmianę udawajcie zwierzęta tak jak w piosence. Spróbujcie odgadnąć co to za zwierzę.

Zabawa 2

Guess the animal.

Czy potrafisz odgadnąć zwierzę, widząc tylko mały fragment obrazka? 
Spróbuj nazwać zwierzątka po angielsku 🙂

Dodatkowo dostępne są materiały do druku (jeżeli jest taka możliwość w domu).

  • Dopasuj zwierzątko do odpowiedniego cienia, nazwij zwierzę po angielsku.
  • Farm Animals 1, Farm Animals 2- obrazki można wykorzystać do gry w memory.
  • Język angielski dla dzieci w wieku 6-9 .1-5 –większa ilość zwierząt hodowlanych (dla dzieci starszych- z możliwością pisania po śladzie).
  • Farm Animals- Cut, stick, colour- Wytnij, przyklej i pokoloruj farmę oraz zwierzątka.

Materiały do pobrania