OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZEBRAŃ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania grupowe, podczas których zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy w naszym Przedszkolu.

Zebrania zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Proszę o zasłanianie nosa i ust oraz o zachowanie dystansu społecznego.

Zapraszamy Rodziców w kolejne dni tygodnia:

  Wtorek – 07.09.2021 r., godz. 16:30

  • Rodzice dzieci z grupy „Niedźwiadki”
  • Rodzice dzieci z grupy „Sarenki”
  • Rodzice dzieci z grupy „Liski”

   Środa – 08.09.2021 r., godz. 16:30

  • Rodzice dzieci z grupy integracyjnej „Wiewiórki”
  • Rodzice dzieci z grupy „Tygryski”
  • Rodzice dzieci z grupy „Jeżyki”

Informacja dotycząca płatności za wyżywienie w roku szkolnym 2021/22

Dzienna stawka za żywienie od 01 września 2021 r.: 11,00 zł za 3 posiłki: śniadanie (3,00 zł), II śniadanie, obiad (5,00 zł), podwieczorne (3,00 zł).

Kwota do wpłaty za miesiąc wrzesień:
– 3 posiłki – 239,00 zł
– 2 posiłki – 176,00 zł

Wpłaty dokonujemy na konto Banku Spółdzielczego Kłobuck o/Wręczyca Wielka
numer 29 8248 0002 2003 2603 2896 0001

W tytule wpłaty przelewu podajemy:
– imię i nazwisko dziecka
– nazwa grupy
– miesiąc i rok za który dokonujemy wpłaty.

Zwrot za niewykorzystane obiady następuje po zgłoszeniu nieobecności dziecka telefonicznie do sekretariatu (34 317 00 53) najpóźniej do godziny 9.00.

Informacja dotycząca rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/22

DRODZY RODZICE!

Serdecznie zapraszamy dzieci do Przedszkola 01 września 2021r. (środa).
Prosimy o przyprowadzanie dzieci od godz. 8.00 do godz. 9.00
– o godz. 9.30 – będzie śniadanie
– o godz. 10.30 – II śniadanie
– o godz. 12.00 – obiad
Prosimy rodziców/opiekunów o odbiór dzieci od godz. 12.30 do godz. 13.00

Dzieci, które już uczęszczały do przedszkola wchodzą do budynku bez rodzica/opiekuna. Pani woźna oddziałowa przebiera dziecko w szatni i odprowadza do sali zajęć.

Dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną wchodzą do przedszkola z rodzicem/opiekunem, który przebiera dziecko w szatni i przekazuje woźnej oddziałowej, która odprowadza dziecko do sali zajęć.
Rodzic/opiekun prawny, który przyprowadza dziecko do przedszkola zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowo odkaża ręce lub zakłada rękawiczki ochronne.

W szatni może znajdować się ograniczona ilość osób, tak aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 metra w odniesieniu do pracowników placówki, jak i w stosunku do innych dzieci oraz ich rodziców.


OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO!

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego w Grodzisku, na rok szkolny 2021/22 znajdują się na drzwiach przedszkola we Wręczycy Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej w Grodzisku. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/22 zostali poinformowani telefonicznie.

Od 19 kwietnia do 7 maja niezbędne jest potwierdzenie przez rodziców dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku, w postaci pisemnego oświadczenia ( do pobrania poniżej ). Wypełnione oświadczenia należy umieszczać w specjalnie przygotowanej skrzynce, która znajduje się przy wejściu głównym do  budynku przedszkola, w godzinach  od  6.00  do 16.00.


                                                                Bogusława Kuśnierz – dyrektor przedszkola

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)