Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń zewnętrznych

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Przedszkole z oddziałem integracyjnym
im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO PLACÓWKI

aktywny strzelec

 • Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się).
 • Wycisz i uspokój dzieci.
 • Zaopiekuj się dziećmi ze SPE i dziećmi, które potrzebują pomocy.
 • Poinformuj policję wysyłając informację tekstową – SMS o zaistniałej sytuacji,
 • Zasłoń okno, zgaś światło.
 • Nie przemieszczaj się.
 • Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.
 • Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.
 • Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
 • Nie otwieraj nikomu drzwi.
 • W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia.

Bezpośredni kontakt z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad placówką.   

 

 • Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.
 • Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
 • Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
 • Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
 • Nie zwracaj na siebie uwagi.
 • Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
 • Nie oszukuj terrorysty.
 • Uspokój dzieci, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
 • Poinformuj napastnika o dzieciach ze schorzeniami.
 • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dzieci.
 • Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.
 • W przypadku działań antyterrorystycznych
 • Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę.
 • Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
 • Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.
 • Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.
 • Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.
 • Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi podopiecznymi.
 • Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
 • Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.
 • Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku.
 • Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu  lub pożaru.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

Stwierdzenie podejrzanego pakunku

 • Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku.
 • Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku.
 • Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala).
 • Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury.
 • Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji.
 • Nie używaj telefonu komórkowego.
 • Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb.
 • W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi.
 • Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO PLACÓWKI

 • nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy,
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem,
 • pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów,
 • opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób,
 • powiadomić dyrektora,
 • zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie placówki i ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru,
 • natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby,
 • jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem; zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka,
 • po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb,
 • w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację,
 • sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji,
 • w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki,
 • przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń,
 • powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku,
 • oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

Ogłoszono dnia: 29 sierpnia  2019 r.
Wchodzi w życie: 29 sierpnia  2019 r.