Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 7.30

Przyprowadzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

7.30 – 8.45

Zabawy swobodne, spontaniczne, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.30 

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.

10.30 – 11.30

Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne.

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

12.00 – 12.30

Obiad. Nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwanie się sztućcami. Kulturalne spożywanie posiłku.

12.30 – 13.00

Relaksacja, muzykoterapia, terapia baśnią.

13.00 – 14.15

Zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy według zainteresowań dzieci w sali.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 16.30

Dowolna działalność dzieci zabawy w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z deficytami. Kontakty indywidualne z rodzicami.