Sówki

Do grupy uczęszczają dzieci 3-4-5-6-letnie. Grupę prowadzi Pani Iwona Ślusarczyk i Pani Anna Gadzinowska-Połacik.

Iwona Ślusarczyk – i.slusarczyk71@vp.pl