Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona”

Przedszkolaki w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt.: „Wirusoochrona” organizowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wzięły udział w zajęciach profilaktycznych na temat higieny oraz zdrowia. Wszystkie dzieci dowiedziały się, jak należy wspomagać organizm, aby zapobiegać infekcjom, poznały zasady sanitarne obowiązujące podczas pandemii, nauczyły się prawidłowego mycia rąk, dowiedziały się jak działa szczepionka. W każdej grupie dzieci rozwiązywały krzyżówki, malowały kolorowanki, odpowiadały na pytania, obejrzały prezentację multimedialną na temat wirusów i prawidłowo demonstrowały sposób zachowania się w czasie zagrożenia chorobowego. Poprzez zabawę zdobyły nowe wiadomości i umiejętności.