Erasmus+

Opis projektu

Projekt był realizowany przez siedem szkół i przedszkoli: z Hiszpanii, Turcji, Węgier, Rumunii, Włoch, Portugalii i Polski. Głównym celem projektu była współpraca w zakresie poznawania i wprowadzania metod i form rozwijających podstawowe umiejętności dzieci takie jak czytanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, komunikowanie się z wykorzystaniem różnorodności w sztuce europejskiej. Uczestnicy poszukiwali innowacyjnych rozwiązań, nowych form i metod pracy kształcących u dzieci takie cechy jak: otwartość, wiara we własne możliwości, przedsiębiorczość, poczucie własnej wartości. Niezwykle ważna była poprawa jakości kształcenia dzieci poprzez dzielenie się osiągnięciami, zdobywanie cennych doświadczeń praktycznych i wzmacniających profil zawodowy nauczycieli. W trakcie realizacji projektu promowano pracę zespołową i integrację poprzez organizację konferencji, wykładów, warsztatów oraz zajęć. Projekt przyczynił się do podniesienia jakości pracy przedszkoli, wzmocnienia profilu zawodowego nauczycieli co ma duże znaczenie dla rozwoju dzieci min. wpłynęło na: odkrycie ich uzdolnień i zainteresowań, które będą rozwijały w dalszych etapach edukacji. W trakcie realizacji projektu wypracowano następujące rezultaty: prezentacje PowerPoint „Nasze przedszkole, nasza miejscowość, nasz kraj”; e-albumy „Sztuka europejska”; narzędzia badawcze – arkusze diagnostyczne: arkusze obserwacji, wywiady z dziećmi, rodzicami, nauczycielami; przewodnik metodyczny „Nowatorskie metody i techniki w edukacji artystycznej”; film instruktażowy – „Sztuka rozwija umiejętność czytania” zajęcia warsztatowe ; prezentację PowerPoint „Sztuka w Europie”; film „Różnorodność w sztuce europejskiej”; prezentacja PowerPoint „Rozwijamy zdolności manualne i umiejętność pisania”; booklet (pomoc do zajęć) „Lubię pisać”. Rezultatami końcowymi projektu są: program w zakresie edukacji artystycznej małego dziecka „Sztuka rozwija podstawowe umiejętności małego dziecka”, portal projektu pt. „Dzielimy się swoim doświadczeniem, uczymy się od siebie”, który upowszechnia projekt jego rezultaty oraz promuje szkoły i przedszkola partnerskie. Wszystkie osiągnięte rezultaty opublikowane w wersji papierowej oraz online są przykładami dobrych praktyk po zakończeniu finansowania projektu dla: – nauczycieli z przedszkoli i szkół europejskich; – pracowników instytucji zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli, wydziałów edukacji przedszkolnej na wyższych uczelniach w Europie; – studentów kierunków wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji wyższych uczelni europejskich.