O nas

Przedszkole we Wręczycy Wielkiej otacza opieką dzieci zdrowe i niepełnosprawne oraz ich rodziny z terenu Gminy Wręczyca Wielka. Do placówki uczęszcza 190 dzieci, które bawią się i uczą w 8 oddziałach przedszkolnych (7 oddziałów znajduje się w budynku przedszkola, 1 oddział jest zamiejscowy: w Szkole Podstawowej w Grodzisku). 

W przedszkolu pracuje 22 nauczycieli, w tym specjaliści: logopeda, rehabilitant ruchowy, pedagodzy specjalni, terapeuci. Praca edukacyjna prowadzona jest w oparciu o programy autorskie z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych min. z rytmiki, zajęć ogólnorozwojowych.

Pracę w zakresie edukacji europejskiej placówka prowadzi od 2007 roku.