Rekrutacja

SZANOWNI PAŃSTWO!

Lista dzieci przyjętych oraz  nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/22 jest udostępniona na drzwiach budynku przedszkola we Wręczycy Wielkiej. 

                                                      

SZANOWNI PAŃSTWO!

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego w Grodzisku, na rok szkolny 2021/22 znajdują się na drzwiach przedszkola we Wręczycy Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej w Grodzisku. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/22 zostali poinformowani telefonicznie.

Od 19 kwietnia do 7 maja niezbędne jest potwierdzenie przez rodziców dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku, w postaci pisemnego oświadczenia ( do pobrania poniżej ). Wypełnione oświadczenia należy umieszczać w specjalnie przygotowanej skrzynce, która znajduje się przy wejściu głównym do  budynku przedszkola, w godzinach  od  6.00  do 16.00.

                                                                   Bogusława Kuśnierz – dyrektor przedszkola

Pliki do pobrania

Rekrutacja 2021/2022


OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO!

Do Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej, przyjęto wszystkie dzieci zakwalifikowane do przedszkola na rok 2020/21, których rodzice przesłali potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku ( w terminie od 20 kwietnia 2020 r. do 06 maja 2020 r.)

Dzieci, które zostały niezakwalifikowane do przedszkola na rok 2020/21 są na liście dzieci nieprzyjętych. Rodzice dzieci mogą zadeklarować chęć posłania dziecka do oddziału przedszkolnego w Grodzisku, w którym są jeszcze wolne miejsca.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH – pobierz


OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z zaistniałą sytuacją rodzice dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkony 2020/21 zostali poinformowani telefonicznie.

Od 20 kwietnia do 6 maja niezbędne jest potwierdzenie przez rodzica dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku, w postaci pisemnego oświadczenia, które w obecnej sytuacji można przesłać: sms na nr 781 995 155 lub e-mail na adres;

dyrektorprzedszkole@interia.pl

Treść potwierdzenia:
“Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……….. (imię i nazwisko) do Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021”

(proszę podpisać imieniem i nazwiskiem)