Oświadczenie o dostępności

Dostępność strony internetowej

Strona została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • zmiana kolorów na odcienie szarości
  • podkreślenie linków

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola znajduje przy ul. Sportowej 2D, 42-130 Wręczyca Wielka
Budynek posiada cztery wejścia:

  • główne od ul. Sportowej
  • główne zachodnie
  • boczne wschodnie od strony LKS Sokół, (do użytku służbowego)
  • boczne zachodnie, (do użytku służbowego)

Do wejścia na teren placu przedszkolnego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w drzwi z blokadą zamka oraz domofon.
Wszystkie wejścia są z poziomu gruntu. Wejścia boczne wyposażone są w standardowe drzwi.
Budynek ma jedną kondygnację.
Budynek posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Korytarze wyposażone są w paski naścienne i tabliczki Braille’a oraz oznaczenia naziemne dla niewidomych i niedowidzących.

Pokoje administracyjne zlokalizowane są w prawym skrzydle budynku.
Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

udostępnia administrator