Dzikie zwierzęta mieszkające w zoo

Drodzy Rodzice i Dzieciaki-Przedszkolaki!​

Zapraszamy wszystkich do poznania kolejnych wyrazów w języku angielskim. Nauczymy się nazw dzikich zwierząt mieszkających z Zoo.

Obejrzyjcie filmik prezentujący zwierzęta. Powtarzajcie ich nazwy po angielsku.

Poniżej znajdują się obrazki i nazwy dzikich zwierząt

Elephant ( elefant ) – słoń
Kangaroo ( kangaru ) – kangur
Monkey ( manki ) – małpa
Penguin ( pengłin ) pingwin
Polar bear ( pola bee ) – niedźwiedź polarny
Snake ( snejk ) – wąż
Lion ( lajyn ) – lew
Giraffe ( dziraf ) – żyrafa
Hippo ( hipoł) – hipopotam
Tiger ( tajge ) – tygrys
Zebra ( zebra ) – zebra
Crocodile ( krokodajl ) – krokodyl

Zabawa:
Poproś rodzica, aby wymieniał nazwy zwierzątek po angielsku a Ty postaraj się odnaleźć je na obrazkach. Możecie też zamienić się rolami.

Posłuchaj piosenki!
Listen to the song

Zapraszam do wysłuchania piosenki „ Let’s go to the ZOO” (Chodźmy do ZOO). Dowiemy się, co robią zwierzęta. Możesz je naśladować i poruszać się tak jak one.

– Stomp like elephants ( stopm lajk elefants ) – tup jak słonie
– Swing like monkeys ( słing lajk mankis )– huśtaj się jak małpki
– Waddle like penguins ( ładyl lajk pengłins ) – chodź kiwając się jak pingwiny
– Slither like snakes ( slider lajk snejks ) – pełzaj jak węże
– Swim like polar bears ( słim lajk pola bers ) – pływaj jak niedźwiedzie polarne

Zapraszam do kolejnej piosenki -”Jungle Animals Song”

Gdybyś mógł /mogła zamienić się w dzikie zwierzę, kim chciałbyś / chciałabyś być?
W trakcie słuchania piosenki naśladuj zwierzątka.

– If you want to be a tiger, growl out loud – Grrr Grrr ( if ju łont tu bi e tajger, grałl ałt lałd) – Jeśli chcesz być tygrysem warknij głośno Grrr Grrr
– If you want to be an elephant, swing your trunk ( if ju łont tu bi en elefant, słing jor trank) – Jeśli chcesz być słoniem, zakołysz swoją trąbą
– If you want to be a crocodile, go snap snap ( if ju łont tu bi e krokodjl, goł snap snap)- Jeśli chcesz być krokodylem, trzaśnij pyszczkiem
– If you want to be a monkey, jump up high ( if ju łont tu bi e manki, dżamp ap haj)- Jeśli chcesz być małpką, podskocz wysoko
– If you want to be a giraffe, stretch up tall ( if ju łont tu bi e dziraf, strecz ap tol)- Jeśli chcesz być żyrafą, wyciągnij się w górę
– If you want to be a hippo, stomp your feet ( if ju łont tu bi e hipoł, stomp jor fit) – Jeśli chcesz być hipopotamem, tupnij stopami

Materiały do pobrania

Dodatkowo dostępne są materiały do druku (jeżeli jest taka możliwość w domu).

Gra Memo – karty z obrazkami dzikich zwierząt (drukujemy, wycinamy, kolorujemy i gramy: szukamy 2 takie same zwierzątka, starając się nazywać je po angielsku)

Kolorowanka- Animals (dodatkowo – posłuchaj i ponumeruj zwierzęta)

Have fun everyone!
Bawcie się dobrze!