Międzynarodowy projekt “Piękna nasza Polska cała”

Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej  uczestniczy w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt jest realizowany między innymi pod patronatem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.

                                    2020/2021

                                    2019/2020

                                    2018/2019