Akcja charytatywna „Święty Mikołaj z Polakami na Kresach”
Nasze Przedszkole kolejny raz włączyło się w akcję charytatywną organizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie.
Od wielu lat Towarzystwo pomaga polskim dzieciom i Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich. Również i w tym, jakże niełatwym czasie okażmy solidarność z naszymi rodakami w akcji  „Święty Mikołaj z Polakami na Kresach”

W tym roku będziemy zbierać zapakowane słodycze z długim terminem ważności (co najmniej do stycznia 2021 r.) oraz nowe książki o tematyce historyczno-patriotycznej, które będą podarunkiem z Polski dla polskich szkół na Kresach. Zbiórka darów w przedszkolu potrwa do 14 X 2020r.
Tak jak co roku prosimy o wsparcie. Z góry dziękujemy wszystkim za okazane serce.