15.04.2021 r.

Drodzy Rodzice i Dzieciaki – Przedszkolaki!

Prosimy Rodziców o odczytanie proponowanych działań.

1. Dzisiaj zapraszamy Wszystkich do zabawy paluszkowej pt. „Pieski”.

2. Obejrzyj ilustracje przedstawiające etapy powstawania mleka, opowiedz co widzisz na obrazkach.

3. Posłuchaj uważnie wiersza Bożeny Formy pt. „Przetwory z mleka”.

4. Odszukaj w swoim domu wyroby z mleka.

5. Podziel słowa: (krowa, mleko, ser, obora, trawa, ,masło, jogurt) na sylaby- pamiętaj, aby wyklaskać każdą sylabę: ( kro-wa, mle-ko, ser, obo-ra, tra-wa, mas-ło, jo-gurt ).

A teraz podziel nazwy zwierząt na głoski – pamiętaj, aby każdą głoskę przeliczać po kolei na paluszkach: (k-r-o-w-a; m-l-e-k-o; s-e-r; o-b-o-r-a, t-r-a-w-a; m-a-s-ł-o; j-o-g-u-r-t).

6. “Wiejskie sudoku” – zapraszam wszystkie Sówki do gry.

Jeśli zabawa Ci się podobała uśmiechnij się do Rodziców.