Strona główna

Przedszkole z oddziałem integracyjnym 
im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej

logo przedszkola

ul. Sportowa 2D
42-130 Wręczyca Wielka

781 995 155
+48343170053

Przedszkole jest czynne:

6.00 – 16.00

Organem Prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka

Organem Nadzoru Pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie