Strona główna

Przedszkole z oddziałem integracyjnym 
im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej

ul. Sportowa 2D
42-130 Wręczyca Wielka

781 995 155
sekretariat (+48 34 317 00 53)

e-mail: pzi@vp.pl

Przedszkole jest czynne:

6.00 – 16.30

 

Wpłaty za wyżywienie dokonujemy na konto Banku Spółdzielczego Kłobuck o/Wręczyca Wielka numer 29 8248 0002 2003 2603 2896 0001

Organem Prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka

Organem Nadzoru Pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie